استعلام های جاری شرکت مدیریت تولید برق بیستون

شماره شرکت شرح گروه شروع پایان نام مسئول شماره تماس پیشنهاد قیمت در سامانه
BSTN-353-47
مدیریت تولید برق بیستون
خرید 26000کیلو گرم اسید سولفوریک و 27000 کیلوگرم سود مایع شیمی و ایمنی 1397-04-30 1397-05-02 علی مارالی 09181260236
BSTN-352-46
مدیریت تولید برق بیستون
خرید 2 ست ترانسمیتر با سنسور همیلتون ابزار دقیق و الکترونیک 1397-04-27 1397-05-08 علی مارالی 09181260236
BSTN-351-925
مدیریت تولید برق بیستون
خرید الکتروموتور مکانیک (پمپ، بلبرینگ، واشر، گسکت...) 1397-04-27 1397-05-02 سعید مهدی آبادی 09181316177
BSTN-350-448
مدیریت تولید برق بیستون
CAPACITIVE DIVIDER INSULATOR, MODEL DKB-10N, "ALCE" الکتریک 1397-04-26 1397-05-01 مجتبی عارضی 09181323907
BSTN-349-100
مدیریت تولید برق بیستون
خرید قطعات توربین هیتاچی مطابق لیست پیوست مکانیک (پمپ، بلبرینگ، واشر، گسکت...) 1397-04-26 1397-05-05 مهدی خشنودی 09181323911
BSTN-348-436
مدیریت تولید برق بیستون
خرید گیج های ابزار دقیق مطابق عکس پیوست ابزار دقیق و الکترونیک 1397-04-25 1397-04-31 مهدی خشنودی 09181323911
BSTN-347-833
مدیریت تولید برق بیستون
خرید سوئیچ های ابزار دقیق ابزار دقیق و الکترونیک 1397-04-31 1397-05-05 مهدی خشنودی 09181323911
BSTN-342-21
مدیریت تولید برق بیستون
خرید 5 ست هلد بک مکانیک (پمپ، بلبرینگ، واشر، گسکت...) 1397-04-23 1397-05-04 علی مارالی 09181260236
BSTN-341-41
مدیریت تولید برق بیستون
خرید 23 ردیف بلبیرینگ مکانیک (پمپ، بلبرینگ، واشر، گسکت...) 1397-04-23 1397-05-04 علی مارالی 09181260236
BSTN-340-39
مدیریت تولید برق بیستون
خرید 2 ست میکسر شیر آهک مکانیک (پمپ، بلبرینگ، واشر، گسکت...) 1397-04-23 1397-05-15 علی مارالی 09181260236