استعلام های جاری شرکت مدیریت تولید برق بیستون

شماره شرکت شرح گروه شروع پایان نام مسئول شماره تماس پیشنهاد قیمت در سامانه
BSTN-517-1576
مدیریت تولید برق بیستون
خرید 5 عدد رله ( ولتاژ مانیتورینگ ) الکتریک 1397-08-23 1397-08-27 مجتبی عارضی 09181323907
BSTN-516-869
مدیریت تولید برق بیستون
خرید 9 عدد انگشتی جهت بریکر 2000 آمپر ( FINGER FOR CIRCUIT BREAKER ) الکتریک 1397-08-23 1397-08-27 مجتبی عارضی 09181323907
BSTN-515-412
مدیریت تولید برق بیستون
خرید 5 عدد کنتاکتور الکتریک 1397-08-23 1397-08-27 مجتبی عارضی 09181323907
BSTN-514-1495
مدیریت تولید برق بیستون
خرید 3 عدد میکرو سوئیچ الکتریک 1397-08-23 1397-08-27 مجتبی عارضی 09181323907
BSTN-513-1413
مدیریت تولید برق بیستون
خرید 10 عدد ترانس دیوسر الکتریک 1397-08-23 1397-08-27 مجتبی عارضی 09181323907
BSTN-512-138
مدیریت تولید برق بیستون
خرید 5 عدد کنتاکتور الکتریک 1397-08-23 1397-08-27 مجتبی عارضی 09181323907
BSTN-511-103
مدیریت تولید برق بیستون
خرید مقدار 56000 کیلوگرم اسید سولفوریک شیمی و ایمنی 1397-08-23 1397-08-28 مسلم منوچهری 09181323913
BSTN-510-732
مدیریت تولید برق بیستون
خرید قطعات ابزار دقیق (ترانسمیتر- پرشر سوئیچ- سلونوئید والو) ابزار دقیق و الکترونیک 1397-08-23 1397-08-28 سامان بهرامی 08334642724
BSTN-509-45
مدیریت تولید برق بیستون
خرید الکترو موتور الکتریک 1397-08-21 1397-09-10 علی مارالی 08334642724
BSTN-508-35
مدیریت تولید برق بیستون
خرید الکترو پمپ شناور مکانیک (پمپ، بلبرینگ، واشر، گسکت...) 1397-08-21 1397-09-05 علی مارالی 08334642724
BSTN-506-21
مدیریت تولید برق بیستون
خرید 5 عدد هلد بک مکانیک (پمپ، بلبرینگ، واشر، گسکت...) 1397-08-21 1397-09-05 علی مارالی 08334642724
BSTN-499-97
مدیریت تولید برق بیستون
خرید 2 ست کلاچ ژونگستروم برند هانسن مکانیک (پمپ، بلبرینگ، واشر، گسکت...) 1397-08-22 1397-08-27 مسلم منوچهری 09181323913