استعلام های جاری شرکت مدیریت تولید برق بیستون

شماره شرکت شرح گروه شروع پایان نام مسئول شماره تماس پیشنهاد قیمت در سامانه
BSTN-168-2724
مدیریت تولید برق بیستون
استعلام خرید 50 عدد رله بدون پایه برند ماتسوشیتا الکتریک 1396-11-01 1396-11-07 سعید مهدی آبادی 09181316177
BSTN-167-2510
مدیریت تولید برق بیستون
فسفات تری سدیک شیمی و ایمنی 1396-10-30 1396-11-05 سعید مهدی آبادی 09181316177
BSTN-166-2666
مدیریت تولید برق بیستون
خرید سود پرک صنعتی شیمی و ایمنی 1396-10-30 1396-11-04 سعید مهدی آبادی 09181316177
BSTN-165-83
مدیریت تولید برق بیستون
کالیبره و تست سیفتی والوهای نیروگاه بیستون مکانیک (پمپ، بلبرینگ، واشر، گسکت...) 1396-10-30 1396-11-07 سعید مهدی آبادی 09181316177
BSTN-164-0001
مدیریت تولید برق بیستون
خرید سود و اسید شیمی و ایمنی 1396-10-30 1396-11-05 سعید مهدی آبادی 09181316177
BSTN-163-82
مدیریت تولید برق بیستون
خرید یک دستگاه لیفتراک برقی 2.5 تنی سایر 1396-10-30 1396-11-07 سعید مهدی آبادی 09181316177
BSTN-162-2505
مدیریت تولید برق بیستون
خرید 29 برگ واشر کلینگریت مکانیک (پمپ، بلبرینگ، واشر، گسکت...) 1396-10-28 1396-11-04 سعید مهدی آبادی 09181316177