شماره شرکت شرح گروه شروع پایان نام مسئول شماره تماس پیشنهاد قیمت در سامانه
BSTN-277-17
مدیریت تولید برق بیستون
خرید 8 ست پنیون شافت مکانیک (پمپ، بلبرینگ، واشر، گسکت...) 1397-03-02 1397-03-07 علی مارالی 09181260236
BSTN-275-598
مدیریت تولید برق بیستون
1- شاتل بریکر 380 ولت 2- fan ,mat . cast iron, i.d 102 mm ,12 blade الکتریک 1397-03-01 1397-03-06 سعید مهدی آبادی 09181316177
BSTN-274-597
مدیریت تولید برق بیستون
ورق برنجی و ورق مسی مکانیک (پمپ، بلبرینگ، واشر، گسکت...) 1397-03-01 1397-03-06 سعید مهدی آبادی 09181316177
BSTN-272-538
مدیریت تولید برق بیستون
خرید 4 عدد کریستال مطابق مشخصات پیوست الکتریک 1397-02-31 1397-03-08 مهدی خشنودی 09181323911
BSTN-271-494
مدیریت تولید برق بیستون
خرید 4 عدد رله UNDER VOLTAGE الکتریک 1397-02-31 1397-03-08 مهدی خشنودی 09181323911
BSTN-270-555
مدیریت تولید برق بیستون
خرید پمپ الکتریکی مکانیک (پمپ، بلبرینگ، واشر، گسکت...) 1397-02-31 1397-03-07 مجتبی عارضی 09181323907
BSTN-267-3
مدیریت تولید برق بیستون
خرید کنداکتیویتی متر ابزار دقیق و الکترونیک 1397-02-26 1397-03-02 علی مارالی 09181260236
BSTN-255-23
مدیریت تولید برق بیستون
قطعات کمپرسور مکانیک (پمپ، بلبرینگ، واشر، گسکت...) 1397-02-29 1397-03-08 علی مارالی 09181260236