استعلام های خرید گروه ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی

شماره استعلام :RPGM-176-331 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

پیستون چک والو پرژ واحد های گازی نیروگاه سیکل ترکیبی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RPGM-175-333 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

INNER & OUTER DISC جهت کلاج الکتریکی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RPGM-174-330 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

رینگ لابیرنتی نگهدارنده پشت بیرینگ موتور فید پمپ


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RPGM-173-12 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

فلاکسیبل زره دار جکینگ پمپ های ورودی پداستال


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-118-29876 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

ساخت مبدل آب خنک کن کولر ژنراتور توربین گاز


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-113-34376و8 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

ساخت یک ست کامل چرخدنده های ترنینگیر فید پمپ توربینی-34376-34377-34378


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-112-31501 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

بازسازی ساکشن کاور


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-109-31501 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

بازسازی ساکشن کاور


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-108-31499 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

ساخت اسکلت باند اسکرین واحد بخار


فایل استعلام بهاء :