استعلام های خرید گروه سایر

شماره استعلام :NEKA-31-29485 گروه : سایر
شرح استعلام :

مبدل جريان به فشار هوا (20-4)ma خروجي 1-0.2 بار با برند Eckardt تايپ : 6182100


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RPGM-100-2015 گروه : سایر
شرح استعلام :

تعويض جنت هاي هدر پايين سل هاي برج خنك كن وپيك كولرهاي برج اصلي وپيك كولر هاي actبه تعداد كل512 عددطبق نقشه و مندرجات


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RPGM-99-2011 گروه : سایر
شرح استعلام :

تست غير مخرب mtپره هاي ثابت ومتحرك كمپرسور واحد 5 گازي از رديف 1 تا10پره متحرك كامل پره ثابت نيمه بالا طبق ليست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RPGM-98-1980 گروه : سایر
شرح استعلام :

هزينه آلومينيوم سند بلاست پره هاي متحرك به همراه رتور وپره هاي ثابت به همراه بليد رينگ ها مربوط به توربين بخارواحد 2 طبق نقشه پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-29-21897 گروه : سایر
شرح استعلام :

پمپ سانتریفیوژ استنلس استیل


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RPGM-91-2008 گروه : سایر
شرح استعلام :

خدمات تست UT_PT_ET_MT طبق مندرجات ونقشه


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RPGM-90-1973 گروه : سایر
شرح استعلام :

خدمات تست UT_PT_MTطبق لیست ونقشه های پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RPGM-88-19911992 گروه : سایر
شرح استعلام :

خدمات پرتونگاری باتوجه به درخواست و ضمائم


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-28-3303 گروه : سایر
شرح استعلام :

تعمير هيتر كفي مخزن ذخيره مازوت شمالي نيروگاه شهيد سليمي نكا طبق شرايط فني و نقشه هاي پيوست از طريق عقد قرارداد


فایل استعلام بهاء :