استعلام های خرید گروه قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...

شماره استعلام :BSTN-1059-32 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

خرید یک دستگاه واتر جت با فشار خروجی ماکزیم 1000 بار


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-62-LPO00407 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

ساخت دو قلم گسکت جهت فن کولر AE-2001


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-37-0 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

رولبرینگ NU244


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-36-0 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

بلبرینگ روسی 66432


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-1054-461 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

خرید وررینگ فید پمپ و رینگ مربوط پمپ


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-34-44359 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

بلبرینگ 32318 مخروطی یک ردیفه با زاویه تماس 17-10 درجه


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-33-44358 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

خرید بلبرینگ FAG 23030


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-1052-46 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

خرید دو عدد پمپ لجن کش برند LOWARA


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :CHTA-98-99000120 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

گسکت نواری تفلونی 5mm*40mm


فایل استعلام بهاء :