استعلام های خرید گروه قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...

شماره استعلام :BSTN-862-452C گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

خرید پیچ و مهره (بارگذاری پیشنهاد قیمت در سامانه)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-861-452B گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

خرید کاسه نمد و بلبرینگ (بارگذاری پیشنهاد قیمت در سامانه)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MTPP-189-مکانیک12 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

انواع COMPRESSION RING به شرح فایل پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MTPP-188-مکانیک12 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

5 ردیف انواع قطعات مربوط به قطعات و تجهیزات مکانیکی به شرح فایل پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MTPP-187-مکانیک12 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

جهت کسب اطلاع بیشتر با کارشناس مربوطه08138276190


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MTPP-186-مکانیک12 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

9 ردیف انواع اقلام مربوط به قطعات و تجهیزات مکانیکی... به شرح پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-853-120 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

خرید 10 عدد سایت گلاس برند KOCH-NEUBURG مطابق مشخصات پیوست (ارسال پیشنهاد قیمت بصورت سربسته)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MIGT-99-SH271M گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

BEARING


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-851-1741 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

خرید 4 عدد شیرآلات صنعتی (فقط بارگذاری پیشنهادات فنی در سامانه)


فایل استعلام بهاء :