استعلام های خرید گروه قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...

شماره استعلام :KPC-39-PHS95708 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

ساخت دو آیتم BEARING SHELL / THRUST BEARING جهت کمپرسور E4-5301


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-38-PHS95712 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

ساخت سه آیتم LANTERN RING / BEARING HOUSING / TUBE TRANSITION جهت پمپ P-3A & P-3B


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-37-PHS95715 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

ساخت یک آیتم SHAFT جهت فن دمنده بویلر E8-1501-5/6


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-36-PHS95710 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

خرید و یا ساخت 14 آیتم انواع SET SCREW / SCREW / BOLT


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-1011-473 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

خرید دو عدد هد پمپ برند INJECTA


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-1010-471 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

خرید 5 عدد فیلتر برند FUJIKIN INCORPORATED


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-35-PHS85032 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

ساخت یا خرید کلاچ مربوط به بویلر C-7201 مطابق درخواست و مدارک پیوست * جهت هماهنگي و پاسخگويي به سوالات با شماره تلفن 9-0773382290 داخلي 4123 تماس حاصل نماييد


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-31-PHD85238 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

ساخت 4 قلم SHAFT, PINION, WHEEL , گاورنر مطابق نقشه و مدارک پیوست جهت پاسخگويي به سوالات با شماره تلفن 9-0773382290 داخلي 4123 تماس حاصل نماييد.


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-1003-468 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

خرید 10 عدد فیلتر برند "VOLO"


فایل استعلام بهاء :