استعلام های خرید گروه قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...

شماره استعلام :GPGM-680-15794 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

بیرینگ رینگ گراندفوس


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :GPGM-679-15872 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

میکانیکال سیل


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :GPGM-678-16120 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

گسکت کاتر پیلار


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-781-1102 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

IMPELLER, FOR CENTRIFUGAL WATER PUMP, "PUMPIRAN", TYPE 40-125


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :GPGM-671-16473 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

دریل شارژی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :GPGM-670-15845 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

گسکت


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :GPGM-669-16004 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

فیلتر درایر


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-779-125 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

خرید هلی کویل


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-773-897 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

LOCK NUT+WASHER, H317, FOR GAER BOX COOLING TOWER


فایل استعلام بهاء :