بهنوش ایران

در این صفحه استعلام خرید با شرح

*** خرید شیربرقی دستگاه بادکن ***

مربوط به شرکت بهنوش ایران را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی بهنوش ایران با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :BEHIR-05-4 گروه :سایر
  کارشناس خرید : آقای رهنی
  شماره تماس : 09126002494
شرح استعلام :

*** خرید شیربرقی دستگاه بادکن ***


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید