شرکت بهمن دیزل

 شرح استعلام :

 لامپ UV


  تاریخ انتشار : 1398-02-24
  مهلت ارسال : 1398-02-27
  شماره استعلام : BHMD-350-43
  گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل

  فایل استعلام بهاء :

  کارشناس خرید : محسن حسینیان
  شماره تماس : 02832243461