شرکت بهمن دیزل

در این صفحه استعلام خرید با شرح

لامپ UV

مربوط به شرکت شرکت بهمن دیزل را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی شرکت بهمن دیزل با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

 شرح استعلام :

 لامپ UV


  تاریخ انتشار : 1398-02-24
  مهلت ارسال : 1398-02-27
  شماره استعلام : BHMD-350-43
  گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل


  کارشناس خرید : محسن حسینیان
  شماره تماس : 02832243461