شرکت بهمن دیزل

 شرح استعلام :

 کابل افشان


  تاریخ انتشار : 1398-04-17
  مهلت ارسال : 1398-04-21
  شماره استعلام : BHMD-377-449
  گروه : قطعات و تجهیزات الکتریکی


  کارشناس خرید : محسن حسینیان
  شماره تماس : 02832243461