شرکت بهمن دیزل

در این صفحه استعلام خرید با شرح

واحد مراقبت 1/2 باد (متال ورک)

مربوط به شرکت شرکت بهمن دیزل را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی شرکت بهمن دیزل با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :BHMD-441-98091191 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
  کارشناس خرید : مرتضی مقدم
  شماره تماس : 02832243461
شرح استعلام :

واحد مراقبت 1/2 باد (متال ورک)


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید