مدیریت تولید برق بیستون

در این صفحه استعلام خرید با شرح

(EXHAUST FAN, 2 KW, 380 V, 1450 RPM, 100x100 CM ) به نعداد 3 عدد

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق بیستون را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق بیستون با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :BSTN-1300-307 گروه :سایر
  کارشناس خرید : سعید مهدی آبادی
  شماره تماس : 09181316177
شرح استعلام :

(EXHAUST FAN, 2 KW, 380 V, 1450 RPM, 100x100 CM ) به نعداد 3 عدد


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید