مدیریت تولید برق بیستون

 شرح استعلام :

 خرید گرمکن القایی بیرینگ ( لطفاً پیشنهاد قیمت را در پاکت سر بسته به بازرگانی شرکت مدیریت تولید برق بیستون ارسال نمایید)


  تاریخ انتشار : 1398-02-23
  مهلت ارسال : 1398-02-28
  شماره استعلام : BSTN-694-32
  گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...

  فایل استعلام بهاء :

  کارشناس خرید : علی مارالی
  شماره تماس : 08334642724