مدیریت تولید برق بیستون

در این صفحه استعلام خرید با شرح

خرید گرمکن القایی بیرینگ ( لطفاً پیشنهاد قیمت را در پاکت سر بسته به بازرگانی شرکت مدیریت تولید برق بیستون ارسال نمایید)

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق بیستون را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق بیستون با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

 شرح استعلام :

 خرید گرمکن القایی بیرینگ ( لطفاً پیشنهاد قیمت را در پاکت سر بسته به بازرگانی شرکت مدیریت تولید برق بیستون ارسال نمایید)


  تاریخ انتشار : 1398-02-23
  مهلت ارسال : 1398-02-28
  شماره استعلام : BSTN-694-32
  گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...


  کارشناس خرید : علی مارالی
  شماره تماس : 08334642724