مدیریت تولید برق بیستون

در این صفحه استعلام خرید با شرح

خرید GATE VALVE

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق بیستون را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق بیستون با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

 شرح استعلام :

 خرید GATE VALVE


  تاریخ انتشار : 1398-02-24
  مهلت ارسال : 1398-02-28
  شماره استعلام : BSTN-695-377
  گروه : آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات


  کارشناس خرید : سعید مهدی آبادی
  شماره تماس : 09181316177