مدیریت تولید برق بیستون

 شرح استعلام :

 خرید کنتاکتور


  تاریخ انتشار : 1398-02-24
  مهلت ارسال : 1398-02-28
  شماره استعلام : BSTN-696-370
  گروه : قطعات و تجهیزات الکتریکی

  فایل استعلام بهاء :

  کارشناس خرید : سعید مهدی آبادی
  شماره تماس : 09181316177