مدیریت تولید برق بیستون

در این صفحه استعلام خرید با شرح

خرید 210 عدد لایسنس آنتی ویروس مطابق مشخصات پیوست (ارسال پیشنهاد قیمت بصورت پاکت سربسته)

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق بیستون را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق بیستون با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

 شرح استعلام :

 خرید 210 عدد لایسنس آنتی ویروس مطابق مشخصات پیوست (ارسال پیشنهاد قیمت بصورت پاکت سربسته)


  تاریخ انتشار : 1398-02-25
  مهلت ارسال : 1398-02-31
  شماره استعلام : BSTN-697-33
  گروه : کامپیوتر و تجهیزات شبکه


  کارشناس خرید : سامان بهرامی
  شماره تماس : 08334642724