مدیریت تولید برق بیستون

 شرح استعلام :

 خرید 210 عدد لایسنس آنتی ویروس مطابق مشخصات پیوست (ارسال پیشنهاد قیمت بصورت پاکت سربسته)


  تاریخ انتشار : 1398-02-25
  مهلت ارسال : 1398-02-31
  شماره استعلام : BSTN-697-33
  گروه : کامپیوتر و تجهیزات شبکه

  فایل استعلام بهاء :

  کارشناس خرید : سامان بهرامی
  شماره تماس : 08334642724