مدیریت تولید برق بیستون

در این صفحه استعلام خرید با شرح

خرید 40 عدد کلید اتوماتیک (بریکر) مطابق مشخصات فنی پیوست

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق بیستون را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق بیستون با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :BSTN-719-47 گروه :مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
  کارشناس خرید : سامان بهرامی
  شماره تماس : 08334642724
شرح استعلام :

خرید 40 عدد کلید اتوماتیک (بریکر) مطابق مشخصات فنی پیوست


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید