مدیریت تولید برق بیستون

 شرح استعلام :

 خرید یک عدد تاچ پنل برند minimax


  تاریخ انتشار : 1398-03-18
  مهلت ارسال : 1398-03-24
  شماره استعلام : BSTN-723-516
  گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل


  کارشناس خرید : سامان بهرامی
  شماره تماس : 08334642724