مدیریت تولید برق بیستون

 شرح استعلام :

 ساخت و تهیه 80 عد سه راهی برنجی مطابق عکس و مشخصات پیوست (ساخت داخل)


  تاریخ انتشار : 1398-03-20
  مهلت ارسال : 1398-03-31
  شماره استعلام : BSTN-724-2388
  گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی


  کارشناس خرید : سامان بهرامی
  شماره تماس : 08334642724