مدیریت تولید برق بیستون

 شرح استعلام :

 خرید 15 عدد پایه گیربکس برج خنک کن جنس گالوانیزه مطابق عکس و مشخصات فنی پیوست (ارسال پیشنهاد قیمت بصورت سربسته)/ ساخت داخل


  تاریخ انتشار : 1398-03-21
  مهلت ارسال : 1398-03-31
  شماره استعلام : BSTN-726-44
  گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی


  کارشناس خرید : سامان بهرامی
  شماره تماس : 08334642724