مدیریت تولید برق بیستون

 شرح استعلام :

 خرید 34 عدد بولت هیتر (گرم کن پیچ) مطابق مشخصات فنی پیوست / ساخت داخل، ارسال پیشنهاد قیمت بصورت سربسته


  تاریخ انتشار : 1398-03-21
  مهلت ارسال : 1398-03-31
  شماره استعلام : BSTN-728-45
  گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی


  کارشناس خرید : سامان بهرامی
  شماره تماس : 08334642724