مدیریت تولید برق بیستون

در این صفحه استعلام خرید با شرح

خرید 47 عد رابر اسلیو بیرینگ مطابق مشخصات فنی و عکس پیوست / ساخت داخل

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق بیستون را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق بیستون با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :BSTN-729-56 گروه :ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
  کارشناس خرید : سامان بهرامی
  شماره تماس : 08334642724
شرح استعلام :

خرید 47 عد رابر اسلیو بیرینگ مطابق مشخصات فنی و عکس پیوست / ساخت داخل


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید