مدیریت تولید برق بیستون

 شرح استعلام :

 خرید 47 عد رابر اسلیو بیرینگ مطابق مشخصات فنی و عکس پیوست / ساخت داخل


  تاریخ انتشار : 1398-03-21
  مهلت ارسال : 1398-03-31
  شماره استعلام : BSTN-729-56
  گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی


  کارشناس خرید : سامان بهرامی
  شماره تماس : 08334642724