مدیریت تولید برق بیستون

 شرح استعلام :

 خرید 8600 کیلوگرم ورق موجدار جنس گالوانیزه ضخامت 1 میلی متر (مطابق نقشه پیوست)


  تاریخ انتشار : 1398-03-22
  مهلت ارسال : 1398-03-31
  شماره استعلام : BSTN-730-65
  گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی


  کارشناس خرید : سامان بهرامی
  شماره تماس : 08334642724