شرکت پتروشیمی شیمی بافت

در این صفحه استعلام خرید با شرح

ساخت 4 عدد ولو کمپرسور با مشخصات پیوست(2 عدد ساکشن و 2 عدد دیس شارژ) همچنین نقشه ها فقط جهت برآورد قیمت می باشد و به برنده جهت ساخت قطعه نمونه مستعمل جهت اندازه گیری دقیق تحویل خواهد شد. شماره تماس کارشناس جهت پاسخ به سوالات فنی : 09163732562

مربوط به شرکت شرکت پتروشیمی شیمی بافت را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی شرکت پتروشیمی شیمی بافت با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :CHTA-154-99001 گروه :سایر
  کارشناس خرید : معتمدی
  شماره تماس : 02188676814
شرح استعلام :

ساخت 4 عدد ولو کمپرسور با مشخصات پیوست(2 عدد ساکشن و 2 عدد دیس شارژ) همچنین نقشه ها فقط جهت برآورد قیمت می باشد و به برنده جهت ساخت قطعه نمونه مستعمل جهت اندازه گیری دقیق تحویل خواهد شد. شماره تماس کارشناس جهت پاسخ به سوالات فنی : 09163732562

 توضیحات بیشتر : ساخت 4 عدد ولو کمپرسور با مشخصات پیوست(2 عدد ساکشن و 2 عدد دیس شارژ) همچنین نقشه ها فقط جهت برآورد قیمت می باشد و به برنده جهت ساخت قطعه نمونه مستعمل جهت اندازه گیری دقیق تحویل خواهد شد. شماره تماس کارشناس جهت پاسخ به سوالات فنی : 09163732562

فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید