شرکت شیمی تکس آریا

در این صفحه استعلام خرید با شرح

مواد آزمایشگاهی

مربوط به شرکت شرکت شیمی تکس آریا را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی شرکت شیمی تکس آریا با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

 شرح استعلام :

 مواد آزمایشگاهی


  تاریخ انتشار : 1398-02-22
  مهلت ارسال : 1398-02-29
  شماره استعلام : CHTA-49-970108
  گروه : مواد شیمیایی آزمایشگاهی


  کارشناس خرید : معتمدی
  شماره تماس : 02188674669