شرکت شیمی تکس آریا

 شرح استعلام :

 مواد آزمایشگاهی


  تاریخ انتشار : 1398-02-22
  مهلت ارسال : 1398-02-29
  شماره استعلام : CHTA-49-970108
  گروه : مواد شیمیایی آزمایشگاهی

  فایل استعلام بهاء :

  کارشناس خرید : معتمدی
  شماره تماس : 02188674669