شرکت شیمی تکس آریا

در این صفحه استعلام خرید با شرح

پوزیشنر کنترل ولو هانی ول و فیشر

مربوط به شرکت شرکت شیمی تکس آریا را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی شرکت شیمی تکس آریا با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :CHTA-64-960040 گروه :سایر
  کارشناس خرید : معتمدی
  شماره تماس : 02188674669
شرح استعلام :

پوزیشنر کنترل ولو هانی ول و فیشر

 توضیحات بیشتر : پوزیشنر کنترل ولو هانی ول و فیشر پیشنهاد دهندگان می بایست ابتدا پیشنهاد فنی خود شامل دیتاشیت، کاتالوگ و ... را به آدرس ایمیل MOTAMEDI@CHIMITEXARYA.COM ارسال نمایند و پس از دریافت تایید فنی نسبت به ارسال پاکت مالی اقدام نمایند.

فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید