مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی

در این صفحه استعلام خرید با شرح

کلاچ سوخت گازوئیل با متعلقات صفحات کلاچ و بوبین و شفت برند:AEG

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :EAPGM-27-1400-07-70769 گروه :قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

کلاچ سوخت گازوئیل با متعلقات صفحات کلاچ و بوبین و شفت برند:AEG


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید