مدیریت تولید برق گیلان

 شرح استعلام :

 سیبک


  تاریخ انتشار : 1398-01-15
  مهلت ارسال : 1398-01-25
  شماره استعلام : GPGM-353-15964
  گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی

  فایل استعلام بهاء :

  کارشناس خرید : مریم جوان
  شماره تماس : 09111306653