مدیریت تولید برق گیلان

در این صفحه استعلام خرید با شرح

پچ کورد جای کارت - پیچ و مهره رک

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق گیلان را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق گیلان با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

 شرح استعلام :

 پچ کورد جای کارت - پیچ و مهره رک


  تاریخ انتشار : 1398-01-25
  مهلت ارسال : 1398-02-15
  شماره استعلام : GPGM-440-15850
  گروه : کامپیوتر و تجهیزات شبکه


  کارشناس خرید : محسن ابو ایوبی پونل
  شماره تماس : 09111396287