مدیریت تولید برق گیلان

 شرح استعلام :

 پچ کورد جای کارت - پیچ و مهره رک


  تاریخ انتشار : 1398-01-25
  مهلت ارسال : 1398-02-15
  شماره استعلام : GPGM-440-15850
  گروه : کامپیوتر و تجهیزات شبکه

  فایل استعلام بهاء :

  کارشناس خرید : محسن ابو ایوبی پونل
  شماره تماس : 09111396287