مدیریت تولید برق گیلان

 شرح استعلام :

 تعويض عايق سرويس بهداشتی UGD


  تاریخ انتشار : 1398-01-28
  مهلت ارسال : 1398-02-08
  شماره استعلام : GPGM-452-479
  گروه : ساختمان و تأسیسات

  فایل استعلام بهاء :

  کارشناس خرید : مریم جوان
  شماره تماس : 09111306653