مدیریت تولید برق گیلان

در این صفحه استعلام خرید با شرح

پروانه خنک کاری الکتروموتور پمپ روغنکاری توربين گار

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق گیلان را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق گیلان با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

 شرح استعلام :

 پروانه خنک کاری الکتروموتور پمپ روغنکاری توربين گار


  تاریخ انتشار : 1398-01-28
  مهلت ارسال : 1398-02-08
  شماره استعلام : GPGM-453-16074
  گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی


  کارشناس خرید : مریم جوان
  شماره تماس : 09111306653