مدیریت تولید برق گیلان

در این صفحه استعلام خرید با شرح

دستگاه چمن زن

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق گیلان را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق گیلان با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

 شرح استعلام :

 دستگاه چمن زن


  تاریخ انتشار : 1398-02-11
  مهلت ارسال : 1398-02-22
  شماره استعلام : GPGM-471-16111
  گروه : کشاورزی - لوازم و خدمات


  کارشناس خرید : مریم جوان
  شماره تماس : 09111306653