مدیریت تولید برق گیلان

 شرح استعلام :

 المنت - سوکت


  تاریخ انتشار : 1398-02-12
  مهلت ارسال : 1398-02-22
  شماره استعلام : GPGM-480-16082
  گروه : قطعات و تجهیزات الکتریکی


  کارشناس خرید : محسن ابو ایوبی پونل
  شماره تماس : 09111396287