مدیریت تولید برق گیلان

در این صفحه استعلام خرید با شرح

کلید تک پل-دوشاخه-ترموستات هیتر روغنی-وایر شو-سرپیچ-لامپ20 وات

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق گیلان را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق گیلان با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

 شرح استعلام :

 کلید تک پل-دوشاخه-ترموستات هیتر روغنی-وایر شو-سرپیچ-لامپ20 وات


  تاریخ انتشار : 1398-02-12
  مهلت ارسال : 1398-02-29
  شماره استعلام : GPGM-481-15782
  گروه : قطعات و تجهیزات الکتریکی


  کارشناس خرید : سید رضا رهنما
  شماره تماس : 09111342551