مدیریت تولید برق گیلان

در این صفحه استعلام خرید با شرح

پریز و کلید -لامپ رشته ای-لامپ فلورسنت- استارت

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق گیلان را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق گیلان با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

 شرح استعلام :

 پریز و کلید -لامپ رشته ای-لامپ فلورسنت- استارت


  تاریخ انتشار : 1398-02-12
  مهلت ارسال : 1398-02-29
  شماره استعلام : GPGM-482-16056
  گروه : قطعات و تجهیزات الکتریکی


  کارشناس خرید : سید رضا رهنما
  شماره تماس : 09111342551