مدیریت تولید برق گیلان

 شرح استعلام :

 المنت-کابل-باطری


  تاریخ انتشار : 1398-02-12
  مهلت ارسال : 1398-02-29
  شماره استعلام : GPGM-486-16060
  گروه : قطعات و تجهیزات الکتریکی

  فایل استعلام بهاء :

  کارشناس خرید : سید رضا رهنما
  شماره تماس : 09111342551