مدیریت تولید برق گیلان

 شرح استعلام :

 پاور گرین


  تاریخ انتشار : 1398-02-16
  مهلت ارسال : 1398-02-22
  شماره استعلام : GPGM-494-16156
  گروه : کامپیوتر و تجهیزات شبکه

  فایل استعلام بهاء :

  کارشناس خرید : سمیه کریمایی
  شماره تماس : 09112334901