مدیریت تولید برق گیلان

 شرح استعلام :

 تخته نراد


  تاریخ انتشار : 1398-02-18
  مهلت ارسال : 1398-02-29
  شماره استعلام : GPGM-501-15878
  گروه : تأمین کننده قطعات نیروگاهی، نمایندگی ها و دفاتر فر

  فایل استعلام بهاء :

  کارشناس خرید : محسن ابو ایوبی پونل
  شماره تماس : 09111396287