مدیریت تولید برق گیلان

در این صفحه استعلام خرید با شرح

تخته نراد

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق گیلان را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق گیلان با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

 شرح استعلام :

 تخته نراد


  تاریخ انتشار : 1398-02-18
  مهلت ارسال : 1398-02-29
  شماره استعلام : GPGM-501-15878
  گروه : تأمین کننده قطعات نیروگاهی، نمایندگی ها و دفاتر فر


  کارشناس خرید : محسن ابو ایوبی پونل
  شماره تماس : 09111396287