مدیریت تولید برق گیلان

 شرح استعلام :

 گریس نسوز - ضربه گیر


  تاریخ انتشار : 1398-02-18
  مهلت ارسال : 1398-02-29
  شماره استعلام : GPGM-502-15965
  گروه : مواد و عایق های نسوز

  فایل استعلام بهاء :

  کارشناس خرید : محسن ابو ایوبی پونل
  شماره تماس : 09111396287