مدیریت تولید برق گیلان

در این صفحه استعلام خرید با شرح

ولو پلیت هابر

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق گیلان را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق گیلان با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

 شرح استعلام :

 ولو پلیت هابر


  تاریخ انتشار : 1398-02-21
  مهلت ارسال : 1398-02-29
  شماره استعلام : GPGM-509-15792
  گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل


  کارشناس خرید : محسن ابو ایوبی پونل
  شماره تماس : 09111396287