مدیریت تولید برق گیلان

 شرح استعلام :

 ولو پلیت هابر


  تاریخ انتشار : 1398-02-21
  مهلت ارسال : 1398-02-29
  شماره استعلام : GPGM-509-15792
  گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل

  فایل استعلام بهاء :

  کارشناس خرید : محسن ابو ایوبی پونل
  شماره تماس : 09111396287