مدیریت تولید برق گیلان

 شرح استعلام :

 باطری 12 ولت


  تاریخ انتشار : 1398-02-25
  مهلت ارسال : 1398-03-05
  شماره استعلام : GPGM-517-16172
  گروه : سایر

  فایل استعلام بهاء :

  کارشناس خرید : مریم جوان
  شماره تماس : 09111306653