مدیریت تولید برق گیلان

 شرح استعلام :

 خرید کارت سیستم لرزش


  تاریخ انتشار : 1398-03-08
  مهلت ارسال : 1398-03-26
  شماره استعلام : GPGM-555-16209
  گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل


  کارشناس خرید : خانم حسینی
  شماره تماس : 01333882606