مدیریت تولید برق گیلان

 شرح استعلام :

 رگلاتور فشار 16 بار


  تاریخ انتشار : 1398-03-12
  مهلت ارسال : 1398-03-26
  شماره استعلام : GPGM-560-16112
  گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل


  کارشناس خرید : سمیه کریمایی
  شماره تماس : 09112334901