مدیریت تولید برق گیلان

 شرح استعلام :

 سرآب پاش فلزی


  تاریخ انتشار : 1398-03-13
  مهلت ارسال : 1398-03-26
  شماره استعلام : GPGM-564-16253
  گروه : کشاورزی - لوازم و خدمات


  کارشناس خرید : سمیه کریمایی
  شماره تماس : 09112334901