مدیریت تولید برق گیلان

 شرح استعلام :

 آچار پنوماتیکی


  تاریخ انتشار : 1398-03-13
  مهلت ارسال : 1398-03-26
  شماره استعلام : GPGM-565-16254
  گروه : هیدرولیک و پنوماتیک


  کارشناس خرید : سمیه کریمایی
  شماره تماس : 09112334901