مدیریت تولید برق گیلان

 شرح استعلام :

 الکتروموتور


  تاریخ انتشار : 1398-03-13
  مهلت ارسال : 1398-03-26
  شماره استعلام : GPGM-566-16243456
  گروه : قطعات و تجهیزات الکتریکی


  کارشناس خرید : سمیه کریمایی
  شماره تماس : 09112334901