مدیریت تولید برق گیلان

 شرح استعلام :

 شارژ و وزن کشی ساليانه کپسولهای اطفاء حريق


  تاریخ انتشار : 1398-03-20
  مهلت ارسال : 1398-03-26
  شماره استعلام : GPGM-568-772
  گروه : تجهیزات ایمنی - اعلام و اطفاء حریق و خدمات مربوطه


  کارشناس خرید : مریم جوان
  شماره تماس : 09111306653