مدیریت تولید برق گیلان

در این صفحه استعلام خرید با شرح

شارژ و وزن کشی ساليانه کپسولهای اطفاء حريق

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق گیلان را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق گیلان با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :GPGM-568-772 گروه : تجهیزات ایمنی - اعلام و اطفاء حریق و خدمات مربوطه
  کارشناس خرید : مریم جوان
  شماره تماس : 09111306653
شرح استعلام :

شارژ و وزن کشی ساليانه کپسولهای اطفاء حريق


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید