مدیریت تولید برق گیلان

 شرح استعلام :

 دستگاه کنترل حرارت


  تاریخ انتشار : 1398-03-22
  مهلت ارسال : 1398-04-02
  شماره استعلام : GPGM-571-16261
  گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل


  کارشناس خرید : سمیه کریمایی
  شماره تماس : 09112334901