مدیریت تولید برق گیلان

 شرح استعلام :

 موم پرایمر


  تاریخ انتشار : 1398-03-22
  مهلت ارسال : 1398-04-02
  شماره استعلام : GPGM-572-16265
  گروه : مواد شیمیایی صنعتی


  کارشناس خرید : سمیه کریمایی
  شماره تماس : 09112334901