مدیریت تولید برق گیلان

 شرح استعلام :

 عایق رطوبتی


  تاریخ انتشار : 1398-03-22
  مهلت ارسال : 1398-04-02
  شماره استعلام : GPGM-576-16283
  گروه : عایق و عملیات عایق کاری، سند بلاست


  کارشناس خرید : سمیه کریمایی
  شماره تماس : 09112334901