مدیریت تولید برق گیلان

 شرح استعلام :

 دستگاه اولتراسونیک


  تاریخ انتشار : 1398-03-23
  مهلت ارسال : 1398-04-01
  شماره استعلام : GPGM-580-16262
  گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل


  کارشناس خرید : سمیه کریمایی
  شماره تماس : 09112334901